Biển bảng quảng cáo quán ăn đêm gà hầm, trứng vịt lộn

 

Thanks! You've already liked this