Biển bảng quảng cáo nhà hàng vịt trời, gà t, baba, ếch cơm bình dân

 

Thanks! You've already liked this