Tự học Sketchup

  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Phúc
  • Số lượng: 18 bài
  • Nguồn: Kênh Youtube – Nguyễn Ngọ c Phúc
    Hãy Đăng ký (Subscribe) Kênh Youtube để ủng hộ tác giả
  • Phần mềm: Sketchup Pro 2013

 

Để xem danh sách tất cả các bài học bấm vào biểu tượng theo hình sau:

Thanks! You've already liked this